No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 108

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng

Ngày 15/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ), Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng gồm 22 người, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ. Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ gồm 21 người, đồng chí Vũ Trường Sơn, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của BCĐ là: Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh thể của tỉnh; BCĐ hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban ký ban hành.

Tổ Chuyên viên giúp việc tham mưu giúp BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban ký, sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký.

Quyết định này có lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Chủ UBND tỉnh về việc kiện toànBCĐ , Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ thực hiện đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng


D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 94
  • Hôm nay: 4794
  • Trong tuần: 121 592
  • Tất cả: 12687067
  • Tất cả: 19861