No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 5705
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1997/TB-HĐXTTTƯT Thông báo Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 13
05/08/2022
937/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 44 - năm 2023 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 122
26/07/2022
934/GPMT-UBND Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy luyện feromangan Trùng Khánh, Cao Bằng
Lượt xem: 82
26/07/2022
1895/UBND-TH Công văn giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh
Lượt xem: 84
22/07/2022
895/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 73
14/07/2022
1757/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 75
08/07/2022
864/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên pháp y ông Nông Minh Dũng
Lượt xem: 141
08/07/2022
863/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên pháp y ông Hoàng Văn Lượng
Lượt xem: 122
08/07/2022
884/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm (đợt 1)
Lượt xem: 141
08/07/2022
857/QĐ-UBND Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư Xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 141
06/07/2022
12345678910...