No title... No title... No title... No title... No title...
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Hội nghị công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1100/TB-VP
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Hội nghị công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 1100.pdf