No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 62

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022

Ngày 04/8, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022, triển khai kế hoạch thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2022. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025 chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2021-2025, tổng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh là 4.669,499 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 4.447,422 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 222,077 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình MTQG 1.648,301 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 1.646,101 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 2,2 tỷ đồng. Việc thành lập Ban Chỉ đạo đã được triển khai thực hiện theo quy định, có 01 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 10 Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: Năng lực cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế; nguồn vốn chương trình MTQG giao chậm; các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đồng bộ và đầy đủ, nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện chương trình, gây khó khăn cho công tác giải ngân vốn năm 2022...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp, nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2022: việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình MTQG thuộc trách nhiệm của tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện vốn sự nghiệp. Tổ chức thực hiện giải ngân vốn các dự án sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện các chương trình MTQG ở các cấp, ngành, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn để thực hiện các chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: các cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ngành thống kê, tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện chương trình MTQG. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành trung ương tiếp tục ban hành, hướng dẫn, bổ sung hướng dẫn, quy định đối với các nội dung, chương trình thuộc các bộ ngành Trung ương để chủ động trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện kịp thời.

Các cơ quan thường trực thực hiện các chương trình đôn đốc, đẩy nhanh công tác phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh công tác phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Các đơn vị được giao vốn chuẩn bị đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt toàn bộ các dự án trước ngày 30/8/2022.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương giao vốn thực hiện dự án 05 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua cụ thể, trong đó huy động các lực lượng phát huy vai trò của đoàn thể và lực lượng vũ trang trong thực hiện các chương trình MTQG.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các chương trình MTQG, đổi mới, lựa chọn nội dung tài liệu, cách thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Ưu tiên công tác tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các ngành, các cấp, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn để thực hiện các chương trình./.

Kim Cúc

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 132
  • Hôm nay: 5626
  • Trong tuần: 122 424
  • Tất cả: 12687899
  • Tất cả: 20693