No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 155

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

 Chiều 01/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá, báo cáo tiến độ cập nhật, bổ sung Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.

Các đại biểu dự họp

Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo đề cương đã được phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”, Quy hoạch tỉnh được triển khai xây dựng. Sau nhiều cuộc họp thống nhất quan điểm phương hướng, nội dung được thể hiện trong bản Quy hoạch, Tỉnh Cao Bằng đã gửi dự thảo báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương lân cận theo Công văn số 1053/UBND-TH ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng. Đã có 16 bộ, ngành và 8 địa phương lân cận góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng. Các ý kiến nhận định báo cáo được chuẩn bị công phu, đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Công văn số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cách thức, mức độ chi tiết quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cần bổ sung nội dung phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện đặc thù phát triển của tỉnh; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng lãnh thổ; định hướng quy hoạch, giải pháp thực hiện quy hoạch.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến về căn cứ lập quy hoạch, phương pháp lập quy hoạch, thực trạng, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực…. đồng thời, trên cơ sở Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 5 năm 2021-2025; nhu cầu sử dụng đất của các sở, ban, ngành cho các ngành, lĩnh vực và UBND các huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng; phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai; định hướng phát triển hạ tầng năng lượng và định hướng phát triển hạ tầng giao thông; lĩnh vực nông, lâm nghiệp; danh mục, quy mô dự án ưu tiên đầu tư…

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu thảo luận

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành đã phát biểu ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung một số nội dung tích hợp thuộc lĩnh vực của ngành. Đồng thời làm rõ một số vướng mắc như: xác định diện tích đất rừng cần chuyển đổi; tích hợp Quy hoạch tỉnh với quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh; bám sát các chỉ tiêu phân bổ của Trung ương để khớp nối các số liệu; đối chiếu các diện tích đất trên từng danh mục dự án;  có sự đánh giá những tồn tại trong quy hoạch cũ để điều chỉnh, bổ sung trong quy hoạch mới; rà soát lại diện tích của các mỏ khoáng sản…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo khẳng định, xây dựng Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nội dung vô cùng quan trọng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các số liệu trong báo cáo góp ý của các bộ, ngành và địa phương; rà soát lại các dự án theo hướng bám sát các chỉ tiêu phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất Quốc gia để xây dựng chỉ tiêu đất đai phù hợp với quy hoạch; rà soát lại quy hoạch của khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng, giao thông, thủy lợi, các công trình năng lượng; du lịch, văn hóa; đất xử lý rác thải; quy hoạch khu vực thể dục thể thao tại thành phố Cao Bằng… Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố rà soát lại quy hoạch rừng, nhất là rừng phòng hộ; các dự án định canh, định cư theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch theo đúng tiến độ đề ra.

 

Dương Liễu

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 76
  • Hôm nay: 4827
  • Trong tuần: 121 625
  • Tất cả: 12687100
  • Tất cả: 19894