No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 117

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 29/7/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo xây dựng, ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG (bao gồm: chương trình MTQG xây dựng nông thôn; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).

 Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện. Cụ thể, tổng số vốn đã giao đạt 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2015, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là 34.049 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Số vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại đang được tổng hợp và báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8. Hiện nay, 27/52 địa phương (nhận ngân sách phân bổ từ trung ương) đã trình HĐND thông qua Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương, trong đó, đã có 13 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các các chương trình MTQG theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời đã ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình nhất là tiến độ phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Đối với tỉnh Cao Bằng, sau khi có Quyết định phê duyệt các Chương trình MTQG của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện các Chương trình; trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

 Đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 42.751 hộ nghèo (tăng 171 hộ so với kết quả rà soát cuối năm 2021), chiếm 33,23%; 17.145 hộ cận nghèo (tăng 35 hộ so với kết quả rà soát cuối năm 2021), chiếm 13,33%. Giai đoạn 2021-2025, thực hiện các Chương trình MTQG từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư 4.699 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương 4.447 tỷ đồng; vốn đối ứng của ngân sách tỉnh 222.007 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

 Riêng năm 2022, tỉnh được bố trí 1.648 tỷ đồng thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, chưa tổng hợp đồng đều, việc tổng hợp nhu cầu dự án từ cơ sở đôi khi còn hình thức, chưa cao; nguồn vốn bố trí chậm; các văn bản hướng dẫn của Trung ương không đồng bộ… Tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; cho phép kéo dài thời gian thực hiện nguồn năm 2022 sang năm 2023; hướng dẫn bổ sung các quy định về các định mức hỗ trợ, đầu tư như: hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay. Sớm phê duyệt các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG, trọng tâm là việc chậm phân bổ vốn thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; một số bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình dẫn đến các địa phương lúng túng, khó khăn trong triển khai… đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình MTQG như: sớm ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan để tổ chức thực hiện 03 chương trình MTQG; bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG Phạm Bình Minh đánh giá cao khối lượng công việc lớn mà các bộ, ngành, địa phương đã tập trung giải quyết, thực hiện để xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý, triển khai và đưa vào thực tiễn các 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình thực hiện vẫn còn một số điểm hạn chế cần phải sớm giải quyết dứt điểm như: một số bộ chậm hoặc chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình; nhiều tỉnh chưa thông qua HĐND cấp tỉnh để phân bổ nguồn vốn thực hiện trong năm 2022.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ KH&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan khác có trách nhiệm rà soát những kiến nghị của các địa phương, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý liên quan như thông tư, văn bản hướng dẫn... của các chương trình MTQG trước 15/8.

Về triển khai nguồn ngân sách đã được phân bổ, các tỉnh đã được phân bổ nguồn ngân sách cho 03 chương trình MTQG thì phải triển khai ngay, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để phấn đấu giải ngân nguồn vốn hết trong năm 2022. Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT có trách nhiệm theo dõi để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương.

Sau Hội nghị, các địa phương cần khẩn trương giải ngân nguồn vốn kịp thời để triển khai, thực hiện 03 CTMTQG hiệu quả.

Dương Liễu

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 101
  • Hôm nay: 4373
  • Trong tuần: 121 171
  • Tất cả: 12686646
  • Tất cả: 19440