Lượt xem: 131

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Ngày 28/7/2022, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phí Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022.

Tham dự Phiên họp có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Phiên họp

Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã dần bước vào quỹ đạo phục hồi, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh; hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng, đặc biệt là lĩnh vực du lịch phục hồi khá; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại trạng thái bình thường mới. Chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động trang trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng; duy trì hoạt động văn hóa, thể thao; chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân và tổ chức gieo trồng các loại cây trồng vụ mùa. Đến nay toàn tỉnh Gieo cấy được khoảng 21.155,34/ 25.976 ha lúa mùa, đạt 81,4% KH; Trồng được khoảng 9.637,2/ 14.007 ha ngô hè thu, đạt 68,8% KH. . Hoạt động sản xuất chăn nuôi ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm có dấu hiệu tăng; bệnh dịch trên đàn gia súc cơ bản được khống chế.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tháng 7/2022 đạt 482,810 tỷ đồng, bằng 104,51% so với tháng 6; ước 7 tháng đầu năm 2022 đạt 3.009,415 tỷ đồng, bằng 114,26% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 61,18% kế hoạch (KH); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 58,3 triệu USD, bằng 47% so với tháng 6. Đến ngày 15/7/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 478,541 triệu USD, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 76% KH. Thu ngân sách đạt 2.606 tỷ 624 triệu đồng, so với dự toán Trung ương giao đạt 155%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 129%, so với cùng kỳ năm 2021 bằng 314%; thu cân đối 458 tỷ 527 triệu đồng, so với dự toán Trung ương giao đạt 45%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 40%, so với cùng kỳ năm 2021 bằng 86%.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công được 580,607 tỷ đồng; vốn kéo dài thời gian thực hiện giải ngân 1,644 tỷ đồng, đạt 1,26% KH. Hoạt động kinh doanh du lịch, tổng lượt khách ước đạt 135.000 lượt, bằng 146,9% so với tháng 6; ước thực hiện 7 tháng, tổng lượt khách đạt 545.425 lượt, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 54,5% KH. Đăng ký thành lập mới 106 doanh nghiệp, đạt 63% KH năm. Tổng số vốn đăng ký: 482,819 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 4,5 tỷ đồng. Tăng 39,47% về số doanh nghiệp, tăng 20,31% về số vốn so với cùng kỳ năm 2021. Thành lập mới 14 HTX, đạt 100% KH năm, bằng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu thảo luận

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ chủ yếu tháng 8/2022; đưa ra các giải pháp thực hiện các nội dung: Tiến độ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt thấp; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm; công tác vận chuyển hành khách; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chậm, tình trạng khiếu nại về việc tranh chấp đất đai, công tác quản lý khoáng sản; quản lý‎ giá vật liệu xây dựng; chương trình giảm nghèo bền vững; tình hình phòng, chống dịch bệnh; tình trạng thiếu giáo viên, công tác chuẩn bị năm học 2022-2023; công tác vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, hạ tầng cơ sở một số tuyến du lịch chưa được đầu tư; tình hình hoạt động báo chí, quản lý‎‎ phóng viên…

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo văn bản

Phiên họp cho ý kiến, thông qua các dự thảo văn bản: Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương; Tờ trình về việc tạm dừng ban hành quyết định về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm, đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các sở, ban, ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh; trọng tâm là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; 03 chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tiến hành rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh các công việc liên quan theo kế hoạch. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung công tác thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là thu nội địa; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao chất lượng, hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; rà soát lại các hệ thống y tế cơ sở; kiện toàn lại BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Tiếp tục triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; quan tâm công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Tập trung tháo gỡ một số khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp, tiến độ xây dựng các dự án; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Rà soát, đối chiếu lại quy hoạch tỉnh, dự án phát triển đô thị, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố và các huyện cần có lộ trình; các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, tiến hành thu hồi, đôn đốc triển khai thực hiện. Về thu ngân sách nội địa khó khăn, thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư bất động sản.

Quan tâm tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí, công tác quản lý‎‎ phóng viên trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và chuyển đổi số; chuẩn bị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai năm học mới 2022-2023, phối hợp với các địa phương tuyển dụng giáo viên, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên. Chuẩn bị lộ trình tinh giản biên chế, công tác tuyển dụng, tập trung công tác cải cách hành chính. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo của công dân, giải quyết vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người. Tăng cường nắm tình hình hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện quyết liệt 100 ngày cao điểm xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Các đồng chí lãnh đạo, thành viên UBND tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động tích cực xây dựng chương trình công tác, tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, triển khai đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Dương Liễu

 

THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 11605
  • Trong tuần: 104 955
  • Tất cả: 12787228
  • Tất cả: 22979