Lượt xem: 351

Quyết định kiện toàn Tổ liên ngành đôn đốc thu hồi tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Cao Bằng

Ngày 19/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ liên ngành đôn đốc thu hồi tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Tổ liên ngành đôn đốc thu hồi tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Cao Bằng gồm 18 người, trong đó, bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ  trưởng; bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng làm Tổ phó Thường trực. Các Tổ phó gồm: ông Trịnh Sỹ Tài, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Phạm Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ liên ngành có nhiệm vụ: Tổng hợp danh mục các dự án dư nợ tạm ứng; tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các trường hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ tạm ứng; tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện thu hồi nợ tạm ứng đảm bảo theo quy định.

Tổ liên ngành được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Tổ trưởng ký; sử dụng con dấu của Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đối với các văn bản do Tổ phó Thường trực ký. Tổ liên ngành có Tổ chuyên viên giúp việc do Tổ trưởng quyết định.

Tổ liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.     

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ liên ngành đôn đốc thu hồi tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Cao Bằng.

D.L

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 11419
  • Trong tuần: 104 769
  • Tất cả: 12787042
  • Tất cả: 22793