No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
12439/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:
21597/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 03/08/2022
Ngày kết thúc: 03/09/2022
Lượt xem:
31224/BQL-QLĐTQHXDTNMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
41173/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
51586/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 27/08/2022
Lượt xem:
6912/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:
71745/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 22/08/2022
Lượt xem:
81498/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 21/08/2022
Lượt xem:
92243/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:
101656/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 14/08/2022
Lượt xem:
11696/SVHTTDL-VP
Ngày bắt đầu: 11/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12304/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:
22192/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 03/08/2022
Lượt xem:
32168/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
42163/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
51504/UBND-BQL
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
62036/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
7332/TTr-NV
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 04/08/2022
Lượt xem:
820/CV-DMC
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:
91163/SXD-PTDT-QLN
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 28/07/2022
Lượt xem:
101485/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 27/06/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
111962/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 27/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:
1237-CV-HL
Ngày bắt đầu: 22/06/2022
Ngày kết thúc: 07/07/2022
Lượt xem:
131364/UBND-QĐMB
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 05/07/2022
Lượt xem:
141774/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 13/06/2022
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Lượt xem:
1509/CV-KS&ĐTNVN
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 21/06/2022
Lượt xem:
161648/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
171647/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
181620/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
19Số 20/CV-336CB
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:
201056/STC-TCĐT
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:
21Số 1542 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:
2216/CV-HHCB
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 07/06/2022
Lượt xem:
23959/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 23/06/2022
Lượt xem:
241518/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 07/06/2022
Lượt xem:
25Số 36/CV-CT
Ngày bắt đầu: 18/05/2022
Ngày kết thúc: 18/06/2022
Lượt xem:
26Số 1028/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 17/05/2022
Ngày kết thúc: 17/06/2022
Lượt xem:
27Số 1376 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:
281377/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
291348/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
30Số 1326 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 09/06/2022
Lượt xem:
311002/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
321321/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
331053/UBND-TH
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 30/05/2022
Lượt xem:
34789/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 03/06/2022
Lượt xem:
35Số 1685/CAT-QLHC
Ngày bắt đầu: 29/04/2022
Ngày kết thúc: 29/05/2022
Lượt xem:
361248/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 29/04/2022
Ngày kết thúc: 14/05/2022
Lượt xem:
37855/STC-VP
Ngày bắt đầu: 28/04/2022
Ngày kết thúc: 28/05/2022
Lượt xem:
38Số 367/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 27/04/2022
Ngày kết thúc: 27/05/2022
Lượt xem:
391226/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 27/04/2022
Ngày kết thúc: 11/05/2022
Lượt xem:
40548/SLĐTBXH-BTXH
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
41385/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
42Số 1199/STNMT-KHTNN
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
43Số 828 /SNV-TG
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
441197/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
45721/SNN-KL
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:
46540/SLĐTBXH-KHTC
Ngày bắt đầu: 22/04/2022
Ngày kết thúc: 22/05/2022
Lượt xem:
47807/STC-QLG
Ngày bắt đầu: 22/04/2022
Ngày kết thúc: 22/05/2022
Lượt xem:
48622/SGDĐT-KH
Ngày bắt đầu: 22/04/2022
Ngày kết thúc: 22/05/2022
Lượt xem:
49798/STC-QLG
Ngày bắt đầu: 22/04/2022
Ngày kết thúc: 22/05/2022
Lượt xem:
50634/SXD-QLXD
Ngày bắt đầu: 21/04/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:
123456
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 4918
  • Trong tuần: 121 716
  • Tất cả: 12687191
  • Tất cả: 19985