Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1262
  • Trong tuần: 13 267
  • Tất cả: 1421237
  • Tất cả: 3375
Đăng nhập
Lượt xem: 336

SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 02/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nông Văn Dực, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố và một số chuyên viên.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, song toàn ngành tư pháp đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng, nâng cao; Sở Tư pháp đã tiếp nhận, thẩm định đối với 35 hồ sơ; Phòng Tư pháp cấp huyện đã tiếp nhận, thẩm định đối với 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật được kiểm soát chặt chẽ trước, sau khi ban hành. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dần được đổi mới về nội dung, hình thức; các cơ quan tư pháp đã tham mưu tổ chức hiệu quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, Nhân dân trong toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phối hợp trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu ý kiến pháp lý đối với việc áp dụng pháp luật trong quá trình ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, đảm bảo khách quan, đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính tư pháp được đẩy mạnh, qua đó nâng cao được chất lượng giải quyết yêu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp; công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai đúng hướng, tập trung  thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đặc biệt là tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm 2022.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị trong toàn ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ ngành tư pháp được giao tại các nghị quyết của chính phủ, các chương trình, đề án, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp; bám sát diễn biến tình hình và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện để xử lý linh hoạt, kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND các cấp trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời đối với những văn bản có nội dung không phù hợp, trái pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, hiệu suất lao động gắn với để cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực thi công vụ nhằm quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Lã Trang